De Nevobo heeft een privacy statement opgesteld om aan te tonen dat wij je privacy serieus nemen. De informatie die je aan de Nevobo geeft, wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld. Het doel van het registreren van persoonlijke gegevens door de Nevobo is het vervolgens op maat kunnen leveren van informatie aan jou als bezoeker van de website en/of lezer van één of meer nieuwsbrieven en/of gebruiker van de apps. Je gegevens worden door ons niet uit handen gegeven aan derden. Je ontvangt alleen informatie vanuit de Nevobo en je kunt je te allen tijde afmelden.

De website volleybal.nl is ontwikkeld door de Nevobo in samenwerking met Webs. Heb je een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op met de redactie.

Cookies
Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login-informatie voor je op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Als bezoeker kun je er ook voor kiezen je computer zo in te stellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

User Policy

 • Deze user policy betreft www.volleybal.nl, www.nevobo.nl, arbitrage.nevobo.nl, www.zitvolleybal.com en de apps Mijn Competitie en Mijn Club; verder aangeduid als ‘de platformen’.
 • De Nevobo is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van de genoemde platformen en de hierop gepubliceerde informatie.
 • De informatie die via platformen (m.u.v. de clubinformatie in de app Mijn Club) wordt ontsloten, blijft eigendom van de Nevobo.
 • Alle teksten, informatie en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op de platformen waar de copyrights verkeerd worden gebruikt, meld dit dan alsjeblieft bij de redactie.
 • De platformen kunnen links naar externe sites en/of sites bevatten die niet tot de Nevobo platformen behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van externe platformen. Tevens garandeert de Nevobo niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze platformen toegankelijk, accuraat, volledig of up-to-date, noch dat deze platformen vrij zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website(s) en de app stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik.Het direct of indirect commercieel uitnutten van data, teksten en/of beeldmateriaal van of via de platformen van de Nevobo is in geen geval toegestaan.
 • De Nevobo gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
 • De inhoud van de platformen worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. De Nevobo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel.
 • Competitie-informatie voor verenigingswebsites mag alleen met via de standaard exporteermogelijkheden ingelezen en gebruikt worden en dient te geschieden volgens de afspraken die hiervoor tussen de Nevobo en de vereniging worden gemaakt (zie ‘Verenigingslicentie’). Het inlezen van competitiegegevens via andere wegen die niet door de Nevobo officieel beschikbaar gesteld zijn, is niet toegestaan. Mocht dit toch plaatsvinden dan zal de Nevobo maatregelen treffen.
 • De Nevobo behoudt zich het recht voor mensen of organisaties toegang te verlenen tot (een beperkt deel van) data.
 • De Nevobo behoudt zich het recht voor de toegang tot data aan mensen/organisaties te weigeren.

Verenigingslicentie

 • Aan verenigingen en andere organisaties kan een licentie worden verstrekt voor het downloaden van (beperkte) data van de platformen op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC (met PC worden ook laptop en/of andere elektronische dragers bedoeld) wordt opgeslagen als ook op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden gebruikt wordt en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven en gerespecteerd worden.
 • Een licentie wordt verleend op voorwaarde dat is ingestemd met en gehouden wordt aan deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op de platformen dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nevobo is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van de Nevobo.
 • Indien software van de platformen wordt gedownload, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: "software") afhankelijk van de bepalingen, zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. De Nevobo en/of de (mogelijke) leveranciers behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

Wijzigen van de User Policy en toepasselijk recht

 • De Nevobo behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Iedere verandering is direct van kracht en daarmee rechtsgeldig. Wanneer je de platformen gaat en/of blijft gebruiken, ga je akkoord met eventuele veranderingen. De Nevobo behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de platformen te wijzigen, iets toe te voegen en/of iets stop te zetten zonder aankondiging of aansprakelijkheid.
 • Degenen die de platformen raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet- en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de Utrechtse rechtbank (mogelijk in hoger beroep). Door gebruik te maken van de platformen, ga je akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en zie je af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied of deze rechtbank.
 • Mocht een officiële rechtbank één van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.

Disclaimer

De platformen worden met de grootste zorg beheerd. We kunnen niet garanderen dat de platformen geen onjuiste of verouderde informatie bevatten. De Nevobo aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op de platformen. De platformen zijn voornamelijk informatief van aard. De Nevobo gaat door het plaatsen van informatie op de platformen geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen nadrukkelijk geen rechten worden ontleend. Indien je nog vragen hebt, neem dan contact op met de Nevobo via de redactie.

© copyright 2017 - Nederlandse Volleybalbond

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×