Hieronder vind je alle huisregels van het EK Beachvolleybal 2024! Deze gelden voor Den Haag, Apeldoorn en Arnhem.

 • Met het betreden van het evenemententerrein van het EK Beachvolleybal 2024 in Den Haag, Apeldoorn en Arnhem stemt u in met de huisregels. 
 • Fietsen moeten in de daarvoor aangewezen fietsenstallingen worden geplaatst. Verkeerd gestalde fietsen zullen door de organisatie of gemeentelijke handhavers worden verwijderd. 
 • Het bezoeken van het EK Beachvolleybal 2024 (het evenemententerrein) is geheel op eigen risico. 
 • Bezoekers zijn verplicht om instructies van de organisatie en haar medewerkers op te volgen op en in de directe omgeving van het evenemententerrein. 
 • De organisatie en beveiligingsorganisatie zijn gerechtigd om bezoekers de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen waar zij dit noodzakelijk achten in het kader van de huisregels, gezondheid, veiligheid en openbare orde. 
 • De volgende goederen mogen niet mee worden genomen op het evenemententerrein: 
  • Professionele film, foto of geluidsapperatuur 
  • Alcohol & drugs 
  • Glas & blik 
  • Wapens en gevaarlijke objecten 
  • Selfiesticks 
  • Drones (zowel op de grond als in de lucht) 
  • Barbecues, gasbranders, kooktoestellen of messen 
  • Vervoersmiddelen zoals fietsen, scooters en brommers 
 • Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers van het evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen. 
 • Het gebruik of in bezit zijn van (soft) drugs op het terrein is niet toegestaan. 
 • Voor bezoekers onder de 18 jaar is het verboden alcoholische consumpties te kopen, te accepteren of consumeren. De organisatie behoudt het recht om geen alcohol te verkopen in geval van wangedrag of dronkenschap. 
 • Ongewenst, vervelend gedrag en/of discriminatie wordt niet geaccepteerd. Op basis van gedrag mag zowel de organisatie, beveiliging als de politie toegang tot het strand te ontzeggen. 
 • De organisatie en haar personeel kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het verliezen en/ of diefstal van eventuele eigendommen van bezoekers. 
 • Schade aan objecten, eigendommen van het evenement of mensen worden teruggevorderd van de bron. 
 • De organisatie en de beveiliging hebben het recht om toegang te ontzeggen aan elke bezoeker die beledigende kleding draagt. 
 • Dieren zijn toegestaan op het strand. Wel geldt er een aanlijn- en opruimplicht.  Dieren zijn echter niet toegestaan op de tribune. 
 • Het is verboden om folders, flyers of andere items te distribueren op en rondom het strand. Ook mogen er geen interviews afgenomen worden, onderzoeken gedaan worden of commerciële promotie gemaakt worden zonder toestemming van de organisatie, al is het voor non-commerciële doeleinden. 
 • Het maken van opnames met een professionele uitrusting en/of professionele geluidsuitrusting is niet toegestaan zonder toestemming vanuit de organisatie. 

Ontworpen mei 2024

Facebook X WhatsApp LinkedIn