De huidige maatregelen blijven tot in ieder geval 10 februari van kracht waardoor het helaas onmogelijk blijkt om de huidige competitie uit te spelen. Daarom is besloten dat er geen P/D plaatsvindt.

Zojuist is door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge medegedeeld dat de huidige lockdown wordt verlengd tot in ieder geval woensdag 10 februari. Dit houdt in dat het dit seizoen niet meer mogelijk is een (halve) competitie uit te spelen. Zoals bij de start van de competitie gecommuniceerd, kan de Nevobo daardoor niet tot een Promotie/Degradatie (P/D) richting het volgende seizoen komen. Dit geldt voor de niveaus Topdivisie en lager.

Scenario’s herstart competitie niet haalbaar
Waar eerder scenario 1, herstart competitie begin januari, en scenario 3, verlenging van het seizoen ten behoeve van P/D, al niet meer haalbaar bleken, komt nu ook het laatst mogelijke scenario te vervallen, namelijk scenario 2. Hierbij hoopte de Nevobo op de mogelijkheid tot het uitspelen van een halve competitie, maar gezien de verlenging van de lockdown is dit niet meer haalbaar.

Zodra het coronavirus het toelaat, organiseert de Nevobo wel wedstrijden. Deze wedstrijden vinden voor zoveel mogelijk plaats conform de resterende wedstrijdschema’s binnen de huidige poules. Zoals eerder aangegeven vindt er geen P/D plaats, maar hiermee zorgt de Nevobo ervoor dat er weer zoveel mogelijk gevolleybald kan worden. Uiteraard vindt er eerst inventarisatie plaats welke teams willen spelen.

Voorbereiding richting volgend seizoen
De Nevobo gaat zich de komende periode voorbereiden op het volgende seizoen. De Nevobo heeft al de mogelijkheid geboden voor horizontale instroom op hogere niveaus. Voor de niveaus 1e klasse en lager gaat de Nevobo met de Bondsraad in gesprek om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk teams op hun eigen niveau kunnen spelen.

Bekijk ook eens

Live

20.30u: Frankrijk - Nederland (oefeninterland TeamNL Lange Mannen)

Kijk hier gratis mee!

Facebook X WhatsApp LinkedIn