Vanmiddag heeft op basisschool De Horizon in Hoogland (Amersfoort) de kick-off plaatsgevonden van SchoolVolley+. Met SchoolVolley+ biedt de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) gratis volleybalaanbod voor scholen en buitenschoolse opvang (BSO’s) tijdens de coronacrisis. Het doel van dit project is om scholen en BSO’s in de crisistijd te ontlasten en ervoor te zorgen dat kinderen blijven bewegen. De eerste clinic werd vanmiddag onder grote mediabelangstelling gegeven door international Robin de Kruijf. Technisch directeur Joop Alberda was ook aanwezig in Hoogland om tekst en uitleg te geven.

School Volley start Hoogland 6 RH
School Volley start Hoogland 10 RH
School Volley start Hoogland 9 RH
School Volley start Hoogland 8 RH
School Volley start Hoogland 7 RH
School Volley start Hoogland 5 RH
School Volley start Hoogland 4 RH
School Volley start Hoogland 3 RH
School Volley start Hoogland 2 RH
School Volley start Hoogland RH

Wat is SchoolVolley+ ?

Met het SchoolVolley+ programma omarmt de Nevobo het basisonderwijs. Sportbonden en organisaties hebben de kracht om samen met onderwijs te werken aan een vitalere samenleving. En een gezonde en vitale samenleving is minder kwetsbaar in de huidige coronacrisis. Juist nu is het moment om te laten zien wat sport kan betekenen voor de samenleving.

Onder de naam SchoolVolley+ biedt de Nevobo na schooltijd volleybalactiviteiten op schoolpleinen, grasvelden, parkeerplaatsen en/of sportaccommodaties aan. Dit kunnen reguliere volleybalclinics zijn, indien er een (beach)volleybalveld beschikbaar is. Maar ook zonder een veld kunnen volleybal gerelateerde oefeningen en spelletjes op het schoolplein plaatsvinden. Hiervoor wordt geput uit eerder ontwikkeld aanbod, zoals het Smash! Spellenboekje en de Challenges.

De activiteiten worden verzorgd door bondstrainers van de Nevobo, clinicgevers en volleybalprofessionals van verenigingen. Ook kunnen vakleerkrachten en buurtsportcoaches zelfstandig aan de slag met de oefeningen en spellen die door de Nevobo beschikbaar gesteld worden.

Doel is om:

  • Scholen en BSO’s in deze crisistijd te ontlasten door de organisatie van volleybalaanbod
  • De relatie tussen (beach)volleybalaanbieders en onderwijs verder te versterken
  • Volleybal als onderwijssport onder de aandacht te brengen en daarmee verder te bouwen aan een gezamenlijke basis voor een vitale samenleving

Dit doet de Nevobo door:

  • Volleybalaanbod op en rond school te organiseren in crisistijd
  • Geschoolde (bonds)trainers/(club)professionals te koppelen aan scholen/BSO’s
  • (Beach)volleybalverenigingen met een buitenaccommodatie te vragen deze open te stellen voor scholen
  • Buurtsportcoaches en vakleerkrachten te voorzien van informatie waarmee ze zelf volleybalaanbod kunnen organiseren
  • Aanbieders te inspireren en uit te dagen om na te denken over zomeraanbod

LET OP: Het project is per eind augustus 2020 gestopt. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Foto: fotohoogendoorn.nl

Bekijk ook eens

Facebook X WhatsApp LinkedIn