De Nevobo heeft sinds 2023 een adviescommissie technisch volleybalbeleid (ATV). Die commissie gaat bijdragen aan een duidelijke toekomstvisie op opleiden en topvolleybal en er ook op toezien dat het daaraan gekoppelde beleid een duurzaam karakter behoudt. “De afgelopen jaren is het technische beleid te veel coachgestuurd en persoonsgebonden geweest”, aldus technisch directeur topsport Herman Meppelink. “Dat is een kwetsbaarheid die we als bond niet willen.”

De ATV is deels het gevolg van een aanbeveling uit het adviesrapport van Bert Korteling, die bij de Nevobo in diverse functies actief is geweest en in 2022 als onderzoeker de topsport binnen de volleybalbond heeft doorgelicht. De commissie bestaat voorlopig uit Eric Robben (voorzitter), Heleen Crielaard, Flore Gravesteijn, Abe Meininger, Lonneker Slöetjes en Jeroen Syrier; stuk voor stuk leden met veel ervaring in het volleybal en een groot hart voor de sport. Maar ook personen die volgens het profiel ‘de volleybalopleidingen en -programma’s in breed perspectief kunnen zien, nieuwsgierig en ontwikkelingsgericht zijn en op voldoende abstractieniveau kunnen denken en formuleren’.

Staat van dienst

“We hebben gezocht naar een evenwichtige commissie, divers van samenstelling, met mensen die zelf de nodige ervaring hebben opgedaan in het top- en prestatiegericht volleybal en ook daarbuiten een staat van dienst hebben opgebouwd”, licht Meppelink verder toe. De commissie komt meerdere keren per jaar bij elkaar en adviseert de directie. Het aantal leden – nu zijn het er zes – is flexibel. Meppelink: “Zes kunnen er ook vijf of zeven worden en de samenstelling wisselt na verloop van tijd. In principe nemen leden voor minimaal een termijn van drie jaar zitting in de commissie, met een maximum van twee termijnen.” Het is volgens Meppelink de bedoeling dat de commissieleden op diverse plekken in het land hun licht opsteken en oor te luister leggen. “En ook kritische vragen stellen, want dat helpt ze om goed hun taak te vervullen.”

Consistentie

Opleidingen, indoorvolleybal, beachvolleybal en regionale talentontwikkeling zijn de belangrijkste, terugkerende agendapunten op de periodieke bijeenkomsten van de adviescommissie. Meppelink: “Programma’s in het kader van talentontwikkeling en het opleiden van trainers waren vaak coachgestuurde en persoonsgebonden programma’s met weinig randvoorwaarden. Met andere woorden: bij een wisseling van de wacht konden dingen ineens veranderen en dat kwam de consistentie en het vertrouwen niet ten goede. Dat zijn zaken die wel bij een duurzaam technisch beleid horen. We hebben er alle vertrouwen in dat we onder meer door de inzet van deze commissie die kwetsbaarheid kunnen wegnemen en een duidelijk beleid voor de toekomst gaan ontwikkelen.”

Bekijk ook eens

Facebook X WhatsApp LinkedIn